Nieuws en actueel


2024.04.06: Belangrijk, deze mededeling van de Vlaamse Waterweg:

" vEr werd een nieuw besluit rond de waterwegenvergunning goedgekeurd, dit besluit regelt de tarieven en de digitale vorm van de waterwegenvergunning. De vrijstellingen, de handhaving, het toepassingsgebied e.d. zijn geregeld in het Scheepvaartdecreet.

Wat is er veranderd?

Álle gemotoriseerde vaartuigen die varen op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest of die gemeerd zijn op een ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest moeten beschikken over een geldige waterwegenvergunning. Niet gemotoriseerde vaartuigen hoeven geen waterwegenvergunning te hebben.

Bijgevolg is één van de grootste aanpassingen dat gemotoriseerde schepen die minder lang zijn dan 6m en trager varen dan 20km/h ook steeds in het bezit moeten zijn van een waterwegenvergunning. "


2024.03.31: We kregen van De Vlaamse Waterweg de melding dat het stremmen van de Sint-Jorissluis volledig opgeheven is en dat de sluis weer als voordien ingezet kan worden.


2024.02.10: Op de terreinen van Sport Vlaanderen Nieuwpoort werden er een aantal laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. Wij hebben navraag gedaan en er werd ons bevestigd dat deze toegankelijk zijn voor elkeen tijdens de openingsuren, te weten van 08.00u tot 17.00u. Buiten deze uren is het terrein onherroepelijk gesloten en als iemand vergeet zijn wagen op te halen voor 17.00u zal hij moeten wachten tot de volgende dag 08.00u ! 


2023.12.05: Goed nieuws: de glascontainers werden vandaag vanaf de brug verplaatst naast het Westhoek Marina containerpark, waardoor restafval, papier & carton, PMD  en glas thans op dezelfde site staan.

Dit is beslist een goede verbetering, zowel voor vaste liggers als bezoekers, die niet altijd de glascontainers terugvonden.

 


2023.12.03: Op de pagina " WM Brokerage " op deze site staan een aantal mooie boten te koop. Deze pagina is te bereiken via de menubalk op de startpagina.


2023.11.27: Er worden koudere temperaturen 's nachts aangekondigd. Wij hebben deze morgen dan ook het water op de pontons afgesloten om schade aan de installaties te voorkomen. Dit zowel in Nieuwpoort als in Veurne. ECHTER: indien er skippers zijn die water nodig hebben nadat de toevoer is afgesloten kunnen we hen helpen. Gelieve zich daarvoor naar het kantoor van de Havenmeester te wenden.


2023.10.28: Op de bladzijde " Tarieven WM Nieuwpoort " staan de tarieven voor stalling 2024 vermeld.


2023.10.02: De Vlaamse Waterweg deelt ons mee:

Bij deze willen we u laten weten dat de geplande baggerwerken op het kanaal Ieper-IJzer zullen starten begin november. Deze ingrijpende werken zullen het varen naar en van de jachthaven in Ieper grotendeels beperken en soms verhinderen gedurende de periode van de werken. Hier is een tijdspanne voorzien vanaf 2/11/2023 t.e.m. 31/01/2024.

De werken worden uitgevoerd vanop het water met sliboverslag aan de Oostkaai t.o.v. de site van Delva shopping, Rechter Oever Kanaal Ieper-IJzer.

In eerste instantie wordt de haven integraal aangepakt en dienen de aanwezige schepen te worden verlegd. Afhankelijk van de vooruitgang van de werken en het succes van de aanpak kunnen die schepen dan terug komen in de mate dat de mobiele werfzone zich verplaatst.

Dus deze werfzone (ponton met kraan, duwboot, slib-bak en toebehoren) zal afwaarts langs het kanaal het baggeren realiseren.

Belangrijk is dat de overslagplaats aan de Oostkaai gedurende heel deze periode constant zal gebruikt worden door de aannemers en vrij moet blijven.

De werkdagen zijn van maandag t.e.m. vrijdag tussen 6:00 en 18:00.

De aannemer vraagt stremming aan gedurende de gehele periode van de werken, dit tussen de kop van de haven (Ligplaats Ieper LO kmp 0.0) en de brug N38 (Kanaal Ieper-IJzer km 1.5).

Vriendelijke groeten

Benedikt Haerynck

sectorverantwoordelijkeBeheer

De Vlaamse Waterweg nv


Beste skipper,

De firma BLACKTON is in opdracht van de VLAAMSE WATERWEG begonnen met vervanging van de planken op ponton A.

Het worden dikke VOLLE PLANKEN van Belgische makelij i.p.v. de holle dunnen planken. Ook aan de bevestiging van de planken wordt extra aandacht geschonken. De werkzaamheden zullen ongeveer 60 werkdagen in beslag nemen; veel zal natuurlijk afhangen van de weersomstandigheden.

U hoeft uw boot niet te verplaatsen.

Gelieve wel de voorste plaatsen van parking A tijdens de werkzaamheden niet te bezetten met uw wagen, maar dus vrij te laten voor de trailers en de camionette van de aannemer (zie foto).

Dank voor uw begrip, uw medewerking en … uw geduld!


Maximum snelheden op de Vlaamse Waterwegen.

BINNEN DE HAVEN: MAX 3 KM/H !

A. IJZER

1. Ijzer van de Franse grens tot Lo-Fintele ( 12.6 km ): max 6 km/h

2. Van Lo-Fintele tot Hoge Brug te Diksmuide ( 13.6 km ): max 8 km/h

3. Van Hoge Brug te Diksmuide tot Nieuwpoort ( 17.7 km ): max 10 km/h

B. KANAAL VAN IEPER NAAR DE IJZER

1. Vanaf Ieper tot Ijzer (15.2 km ): max 7 km/h

C. KANAAL PLASSENDALE – NIEUWPOORT

1. Vanaf Kanaal Gent – Nieuwpoort (21 km ): max 9 km/h

D. KANAAL NIEUWPOORT – VEURNE - DUINKERKE

1. Vanaf Nieuwpoort tot Franse grens ( 18.9 km ): max 7 km/h

E. LOKANAAL

1. Van begin tot einde ( 14.5 km ): max 6 km/h

F. LEIE

1. Franse grens tot  Deinze: ( 36.5 km ): max 12 km/h

2. Van Deinze tot Astene ( 4.8 km ): max 7 km/h

3. Van Astene tot aan de Ringvaart ( 20.1 km ): max 8 km/h

G. KANAAL VAN ROESELARE NAAR DE LEIE

1. ( +/- 16 km ): max 10 km/h

H. AFLEIDINGSKANNAL VAN DE LEIE

1. TUSSEN Deinze en het Kanaal Gent – Oostende ( 24km ): max 12 km/h

I. KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE

1. Van de Ringvaart rond Gent tot het afleidingskanaal van de Leie  ( 11.6 km ):  max 12 km/h

2. Van het afleidingskanaal van de Leie tot de Dammepoortsluis Brugge ( 42.2    km ): max 10 km/h

3. Van de Dammepoortsluis Brugge tot het Kanaal Plassendale – Nieuwpoort (  11.0 km ): max 12 km/h

In het restaurant Neptunus gelegen op het gelijkvloers van het havengebouw bent U van harte welkom en kan U genieten van een korting van 15% op de tarieven zoals vermeld op de kaart. Dit aanbod is zowel geldig voor skippers met een vaste ligplaats als voor skippers bezoekers, voor die laatste mits het voorleggen van hun overnachtingsbewijs.

Ook kinderen zijn welkom, waarbij van de ouders of begeleiders verwacht wordt dat zij zich correct gedragen, zodat andere klanten niet gestoord worden.


2023.05.12: Zeer belangrijke informatie in verband met het afval beleid vindt U onder paragraaf " afvalbeleid ", zowel voor Nieuwpoort als voor Veurne.