logo

Welkom

29/5/2020

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn


Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).
Geldig : Deze regels zijn geldig vanaf 27 mei tot en met 7 juni 2020.
Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie


Zijn toegelaten op zee enkel binnen België:


– brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) kunnen worden uitgeoefend tussen zonsopgang en -ondergang
– zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters kunnen ten allen tijde gebruikt worden
– regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
– onderhoudswerken aan vaartuigen
– het te water laten van vaartuigen


Zijn toegelaten op binnenwateren enkel binnen België:


– watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) kan worden uitgeoefend tussen zonsopgang en -ondergang en de pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters kunnen ten allen tijde gebruikt worden onder de voorwaarden inzake het gebruik van de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt geen bijkomende voorwaarden)
– regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
– onderhoudswerken aan vaartuigen
– het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:


– individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen;
– regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (ook aan boord van een pleziervaartuig) met meer personen zijn mogelijk in georganiseerd verband en onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter; het aantal personen is beperkt, rekening houdend met de omvang van het vaartuig en de aard van de activiteiten met het oog op het behoud van de social distancing (met een absoluut maximum van 20 personen);
– gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de social distance in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
– de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
– De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
– Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
– Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en -winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang)


Overnachting


– overnachting aan boord is toegestaan


Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):


– Informatie over verhuur en verkoop van vaartuigen (al dan niet toegelaten, onder welke voorwaarden) kunt u vinden op de website van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn)
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
– Vaartochten met schipper
– Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
– Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas, tocht Breskens – Nieuwpoort, tocht Blankenberge – Breskens)

29.05.2020 PLEZIERVAART EN WATERSPORT

Waterwegenvergunning De formele startdatum waarop een waterwegenvergunning verplicht is, nl. 1 april 2020, werd uitgesteld n.a.v. de beperkende maatregelen die van toepassing waren op de pleziervaart. De nieuwe startdatum van de verplichting van de waterwegenvergunning is 1 juni 2020.

De procedure voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen is als volgt:

• De startdatum van de reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt in die zin automatisch aangepast. De duurtijd van deze waterwegenvergunningen blijft dezelfde.

• Voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, met een einddatum die valt voor 1 juni, wordt voorzien in een volledige terugbetaling daar er geen gebruik kon gemaakt worden van de betrokken dienstverlening of ter beschikking stelling. De Vlaamse Waterweg nv voert deze terugbetalingen en verlengingen standaard uit; je moet hiervoor dus geen aanvraag doen.

De vaartuigen die nog niet over een waterwegenvergunning beschikken moeten principieel vanaf 1 juni ook beschikken over een waterwegenvergunning.

De volgende praktische werkwijze is van toepassing:

• Alle varende vaartuigen moeten vanaf 1 juni beschikken over een geldig waterwegenvergunning, minstens voor de dag(en) dat ze varen. Vaartuigen zonder geldige waterwegenvergunningen zullen niet geschut worden of kunnen geen beweegbare brug passeren.

• Alle vaartuigen die gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcedeerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest krijgen tot 1 juli 2020 de mogelijkheid zich in regel te stellen, d.w.z. een waterwegenvergunning aan te kopen met als startdatum 1 juni 2020.

De waterwegenvergunningen kunnen aangekocht worden via: • Online: De digitale waterwegenvergunning kan online aangekocht en betaald worden: www.visuris.be/Waterwegenvergunning • Loket: Momenteel zijn de loketten nog gesloten wegens de corona-maatregelen.

 

Groot Nieuws, Westhoek Marina Brokerage!!

Omdat we zoveel aanvragen kregen naar informatie toe van schippers die een boot wensen te kopen en te verkopen, hebben we het heft zelf in handen genomen. Je kan nu bij ons terecht voor het kopen of verkopen van je boot! Westhoek Marina heeft eveneens de mogelijkheid uw boot op zijn site te koop aan te bieden, hetzij in het water, hetzij op het droge, en dit onder super interessante voorwaarden.

Voor meer info: brokerage@westhoekmarina.be , Of kijk al eens naar onze eerste aanbiedingen door HIER te klikken.

We zijn eveneens druk bezig een vernieuwe site te verwezelijken. Stay Tuned!

 

Algemeen:

Westhoek Marina is een ‘full service’ jachthaven, ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse waterwegbeheerder W&Z en wordt ondersteund door het interreg 2 zeeën project YACHT VALLEY, waarvan de stad Nieuwpoort de lead partner is.

Naast de ligplaatsen voor pleziervaartuigen en een technische zone voor stalling en onderhoud van boten, bieden we  nautische bedrijven de mogelijkheid aan om zich in het havengebouw te vestigen en eventueel voor hun diensten gebruik te maken van de havenfaciliteiten. Ook worden er vergaderzalen en leslokalen ter beschikking gesteld en is er een passende horecazaak met grote zonneterras voorzien. Dit alles is toegankelijk voor andersvaliden en werden de strengste milieunormen in acht genomen.

Westhoek Marina is een open jachthaven! Dit wil zeggen dat niet enkel waterrecreanten, zoals booteigenaars, boothuurders, trailerbare boten, kanovaarders, fietsboten… welkom zijn, maar eveneens andere recreanten zoals fietsers, wandelaars, hengelaars… Er wordt dan ook geen lidmaatschap onder welke vorm dan ook verwacht.

Tevens is Westhoek Marina de toegangspoort voor elkeen die de westhoek, een prachtig stukje België, wenst te doorkruisen op of langs het water.

We raden u ten zeerste aan onze site te doorlopen en te ontdekken wat Westhoek Marina, zijn partners en de streek u te bieden hebben.