logo

Gravensluis Nieuwpoort

Sinds 1/9/2014 is de  wachtsteiger aan de Gravensluis in Nieuwpoort onderverdeeld in drie zones.

De eerste zone van 80 m is voorbehouden voor het doorgaand verkeer en afmeren wordt er enkel toegelaten voor een maximum periode van 12 uur. Omdat deze getijdensluis slechts wordt bediend vanaf 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater kan hier dus enkel terecht tot de eerstvolgende bediening van de sluis. Klik hier voor het opzoeken van de getijden.

De tweede zone van zo’n 300m wordt uitgebaat door Westhoek Marina. Hieronder vind je de tarieven terug.

De derde zone is voorbehouden voor specifieke beroepsvaart met vergunning. Het afmeren aldaar wordt niet toegelaten.